سرویس حمل اسناد

سرویس حمل و نقل اسناد و مدارک یکی از سرویس های فوق حساس در دنیا میباشد که شرکت های کمی ارائه دهنده این نوع سرویس هستند، زیرا این نوع حمل و نقل بسیار حساس بوده و باید امنیت بالایی داشته باشد. در صورت فاش شدن و یا از دست دادن اسناد تمامی عواقب آن برعهده شرکت حمل و نقل خواهد بود.

ما در bsl اولین شرکت حمل و نقل در کشور هستیم که این سرویس را ارائه میدهیم و همواره آماده ارسال انواع اسناد و مدارک به تمامی نقاط جهان هستیم.

بالا