سرویس حمل مایعات چیست؟

حمل مایعات از جمله مواردی است که در آن حساسیت بالایی وجود دارد و این موضوع به سال 2006 برمگیردد که تعدادی از پروازهای بریتانیا به آمریکا مورد سوء قصد قرار گرفته بود بطوریکه تمامی موارد منفجره مورد استفاده از جنس مایعات و ژل بودند.
اکنون حمل مایعات دارای حساسیت زیادی میباشد و حمل و نقل هوایی مایعات قابل اشتعال و... نیازمند هواپیما و مجوزهایی میباشد.این روش حمل و نقل مثل حمل کالای خطرناک و یا حمل اسناد قوانین مخصوص به خودش را دارد .
یکی از ویژگی های سرویس های ما در  bsl جابجایی و حمل و نقل مایعات قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال در مقادیر بالا میباشد.

سرویس حمل مایعات
بالا