سرویس حمل باتری

همیشه برای حمل و نقل باتری ها به دلیل حالت مغناطیسی که دارند و احتمال آتش سوزی در باتری های لیتیومی حساسیت زیادی وجود داشته است و حمل و نقل مقادیر زیاد آن کاری سخت و دشوار میباشد به همین دلیل شرکت های حمل و نقل معمولا  به دلیل دردسرهای زیاد از ارائه این سرویس خودداری میکنند.

یکی از ویژگی های سرویس های ما در  bsl جابجایی و حمل و نقل باتری ها در تعداد بالا میباشد.

بالا