الف) ترانزیت داخلی:

در این نوع ترانزیت که کالاها از یک گمرک به گمرک دیگر در همان کشور انتقال داده می شود و کارهای مربوط به ترخیص کالا در گمرک مقصد انجام می پذیرد .ترانزیت داخلی در واقع شاخه ای از حمل و نقل زمینی است .

قوانین مربوط به ترانزیت زمینی داخلی :

۱-در ترانزیت زمینی داخلی در گمرک مبدا ابتدا کالایی که قرار است ترانزیت شود بررسی می شود تا کالای ارسالی با کالایی که از قبل اظهار شده است یکسان باشد و چیزی غیر از کالای اظهار شده به آن اضافه نشده باشد .در صورت دیدن مغایرت کالای مورد نظر قاچاق محسوب می شود

۲-کالای ترانزیت شده باید در زمانی که مشخص شده است به مقصد برسد . در صورتیکه که در این بازه ی زمانی به گمرک مقصد وارد نشود کالای قاچاق محسوب می شود . اما اگر کالا در طول مسیر دچار حادثه و تصادف شده باشد می توانند با در دست داشتن جریمه ی نیروی انتظامی حداکثر تا مدت ۵ روز از تاریخ قید شده در پروانه کالای خود را ترخیص کنند .

ترانزیت زمینی

ب) ترانزیت زمینی خارجی:

در این نوع ترانزیت کالاها از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شوند و به دلیل آنکه این کالاها جز صادرات و واردات قطعی به حساب نمی آیند ، از پرداخت هرگونه عوارض و حقوق گمرکی مبرا می شوند .

قوانین مربوط به ترانزیت خارجی :

۱-در صورتیکه که کالای ترانزیت شده در مدتی که در پروانه ی ترانزیت قید شده است به گمرک کشور مقصد تحویل داده نشود آن کالا قاچاق محسوب می شود

۲-زمانیکه در گمرک کشور مقصد مشاهده شود که پلمپ کالاها باز شده است ابتدا کالاها را با پروانه ی عبور آن کالاها مطابقت می دهند و در صورت دیدن هر گونه اشکال و مغایرت به عنوان کالای قاچاق محسوب می شود

ترانزیت کالاها از ایران دارای چه مزایایی می باشد :

۱-ایجاد ارتباط ترانزیتی بین افغانستان و آسیای مرکزی از طریق مسیرهای واقع در شرق کشور

۲-واقع شدن در مسیر راه های شمال – جنوب

۳-کوتاه بودن مسیر ترانزیتی ، وجود بنادر

۴-بالا بودن امنیت در راه ها ، ارزان بودن ترانزیت از طریق ایران

دادن گذر نامه و پلاک بین المللی به راننده گان:

برای هر گونه ورود و خروج به هر کشوری نیاز به گذرنامه می باشد . در رابطه با راننده گانی که در زمینه ی ترانزیت زمینی کالا فعالیت می کنند اداره ی گذرنامه وظیفه دارد با استعلام گرفتن از سازمان حمل و نقل کشور مبنی بر درست بودن ادعای فرد جهت دادن گذرنامه و دفترچه ی خروخ اقدام کنند.همچنین در این رابطه نیروی انتظامی وظیفه دارد تا برای راننده گان گواهی نامه بین المللی ، پلاک ترانزیتی و دفترچه ی مالکیت صادر کند. ما در شرکت ستاره آبی دریا بهترین خدمات را در زمینه ترانزیت داخلی و خارجی به شما ارائه می دهیم.

بالا